A FUN Elektrické systémy s.r.o.

Revize elektro, zabezpečovací systémy, informační technologie.

Revize elektro

Revize elektro do 1000V/ třída A.

Revize hromosvodů podle ČSN 331500
.

.
Rev47

Rev47

Rev47
.

.
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí


 
  Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí
Druh prostředí Třídy vnějších vlivů Revizní lhůty v rocích
základní, normální AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 5
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace 4
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 
 
Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob


 
umístění elektrického zařízení Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty v rocích
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 CA2 2
pojízdné a převozné prostředky - 1
prozatímní zařízení staveniště - 0,5
 
Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx
 
Prostory doporučená lhůta
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701)  3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702)  1 rok
místnosti se saunovými kamny (oddíl 703)  3 roky
staveniště a demolice (oddíl 704)  0,5 roku
zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705)  3 roky
omezené vodivé prostory (oddíl 706)  3 roky
zařízení pro zpracování dat (oddíl 707)  5 let
parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708)  1 rok
venkovní osvětlení (oddíl 714)  4 roky
 
 
Lhůty pravidelných revizí el. spotřebičů
   
SKUPINA Způsob užívání spotřebiče
A Poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
B Používané ve venkovních prostorech (na stavbách, při zemědělských pracích, atd.).
C Používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
D Používané ve veřejně přistupných prostorách (školy, hotely, atd.). Možnost použití spotřebiče kterýmkoliv návštěvníkem místa umístění spotřebiče.
E Používané při administrativní činnosti. Spotřebič mohou použít pouze zaměstnanci využívající místo umístění k pracovní činnosti.
 
Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů
 
Skupina Třída ochrany Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Ostatní nepřepevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli (uživateli) a dále podle skupiny jejich užívání
B I 3 měsíce 6 měsíců
II a III 6 měsíců
C I 6 měsíců 24 měsíců
II a III 12 měsíců
D I 12 měsíců 24 měsíců
II a III
E I 12 měsíců 24 měsíců
II a III
 
Přibližné přiřazení jističů k průřezu vodičů
Průřez
Jmenovitý proud přiřazené pojistky v A pro
[mm2] Cu A/mm2 Al A/mm2
0,5 6 12 - -
0,75 6 8 - -
1 10 10 - -
1,5 16 10,6 - -
2,5 25 10 16 -
4 32 8 25 -
6 40 6,6 32 -
10 63 6,3 40 -
16 80 5 63 -
25 125 5 80 -
35 160 4,6 100 -
50 200 4 125 -
70 250 3,6 160 2,3
95 300 3,1 200 2,1
120 350 2,9 225 1,87
150 400 2,7 250 1,6
185 500 2,7 300 1,62
240 630 2,6 350 1,45
.
.
A FUN
Elektrické systémy s.r.o.

Dřevnická 3971
760 01 Zlín

IČ: 05563623
DIČ: CZ05563623

e-mail: info[zavináč]afun.cz

GSM: +420 608 873 713
Certifikáty

Certifikáty

Paradox
Os

Os

Op

Op

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one